operation manual

SV 12
Fjärrkontrollen på skärmen
Du kan även kontrollera anslutna
HDMI-CEC-aktiverade enheter med andra
knappar som är tillgängliga via fjärrkontrollen
skärmen. Kontrollera att Easylink är
slagen efter anslutning. Läs mer om
Easylink i Anslut din TV > Ställa in
EasyLink-enheter > Kontrollera enheter
(Sida 57).
r startar du fjärrkontrollen på
skärmen
1. Medan du tittar på en ansluten enhet
trycker du på OPTIONS.
2. Välj [Visa fjärrkontroll] och tryck sedan
OK.
3. Välj en knapp på skärmen och tryck sedan
OK.
Fjärrkontroll med smarttelefon
Med smartphone-appen 'Philips MyRemote'
kan du använda din smartphone som en
andra fjärrkontroll och till och med som ett
tangentbord. Du kan även visa ett bildspel av
bilderna på din smartphone på TV:n.
Obs! Kontrollera att TV:n och din
smartphone är anslutna till samma lokala
tverk. Mer information finns i Anslut din
TV > Ansluta till ett nätverk och till
Internet (Sida 59).
lj de här instruktionerna för att hämta
appen 'Philips MyRemote':
1. Gå till Apples App Store eller Google
Play-butiken för att hämta appen 'Philips
MyRemote' till din smartphone.
2. Följ instruktionerna i programbutiken.
Titta på TV
Slå eller stänga av TV:n
tta på TV:n
Anslut TV:n till nätuttaget och slå
strömmen.
Om Tv:n inte slås på lyser inte
standby-LED-lampan. Tryck på
TV:n.
Om standby LED-lampan lyser, tryck på
fjärrkontrollen.
Obs! TV:n svarar efter en kort fördröjning.
Tips: Om du inte hittar fjärrkontrollen när du
vill slå TV:n från standbyläget kan du
trycka på vilken knapp som helst på TV:n.
tta TV:n i vänteläge
Tryck på fjärrkontrollen.
Standby-LED-lampan på TV:n växlar till rött.
Stänga av tv:n
Tryck på TV:n.
Standby-LED-lampan slås av.
Obs! Ä ven om TV:n förbrukar ytterst lite
ström när den är i vänteläge eller avstängd så
rbrukar den något. Om du inte ska
använda TV:n under en längre tid drar du ur
tkontakten.