operation manual

SV 16
Visa programguide
Vad du kan göra
NonPublish
Du kan visa kanalöversikter och
programsammanfattningar för digitala
TV-kanaler med hjälp av programguiderna
från kanalutgivarna. Utbudet av
programguider beror på kanalutgivaren.
Du kan visa programguider på två olika sätt:
Från kanalutgivaren
Från internet
Du kan inte se en kanals programguide om
du har följande inställningar:
Kanalens åldersgräns är den samma
eller högre än åldersgränsen i din TV.
Kanalen är låst.
Från kanalutgivaren
lja programguide från kanalutgivaren
Innan du använder programguiden
kontrollerar du dessa inställningar:
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] > [TV-inställn.] >
[Allmänna inställningar] > [TV-guide].
3. Tryck på [Från TV-bolaget] och välj
sedanOK.
Ö ppna programguiden från kanalutgivaren
1. Tryck på .
2. Välj [TV-guide] och tryck sedan på OK.
3. Om du visar programguiden för första
ngen följer du anvisningarna på skärmen
r att uppdatera guiden.
Anpassa programguiden från kanalutgivaren
Du kan anpassa den information som visar så
att den:
minner dig när programmen börjar.
Endast visar önskade kanaler.
Ö ndra dag för visning.
Schemalägga inspelning av program. Se
Fler funktioner i din TV > Spela in
TV-program > Schemalägg
inspelningar (Sida 26).
Obs! Alternativen kan variera beroende på
kanalutgivarens programinformation.
1. I programguiden trycker du på
OPTIONS.
2. Välj ett alternativ och tryck sedan på OK:
[Uppdatera TV-guide]: Uppdatera
information om programguider.
ndra dag]: Välj dag då programguiden
ska visas.
[Sök efter genre]: Söka efter program
per genre.
[Alla påminnelser]: Visa en lista med
alla programpåminnelser.
Från internet
Se till att TV:n är ansluten till internet via en
ghastighetsanslutning. Se Anslut din TV >
Ansluta till ett nätverk och till Internet
(Sida 59).
lja programguide från Internet
Innan du använder programguiden
kontrollerar du dessa inställningar:
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] > [TV-inställn.] >
[Allmänna inställningar] > [TV-guide].
3. Välj [Från internet] och tryck sedan på
OK.
Ö ppna programguide från Internet
1. Tryck på .
2. Välj [TV-guide] och tryck sedan på OK.
Obs! Om du visar programguiden för första
ngen följer du anvisningarna på skärmen
att uppdatera guiden.
Anpassa programguide från Internet
Du kan använda programguiden för att:
Schemalägga inspelning av program. Se
Fler funktioner i din TV > Spela in
TV-program > Schemalägg
inspelningar (Sida 26).
Identifiera kanaler.
lj dag för visning.
Uppdatera och zooma in på
programguidens information.
Visa säkerhetsinformation.
Obs! Alternativen kan variera beroende på
kanalutgivarens programinformation.
1. I programguiden trycker du på
OPTIONS.
2. Välj ett alternativ och tryck sedan på OK: