operation manual

SV 17
Svenska
[Spela in]: Programmera en schemalagd
inspelning.
[Identifiera kanal]: Uppdatera
kanalinformation manuellt.
[Välj dag]: Välj vilken dag som ska visas.
[Manuell inspelning]: Programmera en
manuell inspelning.
[Ladda om sidan]: Uppdatera
sidvisningen.
[Zoom]: Ä ndra zoomnivå
sidvisningen.
[Säkerhetsinfo]: Visa
programsäkerhetsinformation.
Spela upp multimediafiler
Vad du kan göra
Du kan spela upp videor, bilder och musik på
TV:n från:
Din dator ansluten via hemnätverket.
En USB-enhet ansluten till TV:n.
Spela upp filer från dator
Vad du behöver
Ett trådanslutet eller trådlöst
hemnätverk, anslutet med en
uPnP-router (Universal Plug and Play).
r trådanslutna nätverk: en ansluten
tverkskabel mellan TV:n och
hemnätverket.
r PFL32x8 trådlösa nätverk: trådlös
Philips USB adapter PTA128 (säljs
separat)
Ett medieserverprogram som körs på
datorn.
mpliga inställningar i datorns
brandvägg som tillåter att du kör
medieservern.
Konfigurera nätverket
1. Anslut TV:n och datorn till samma
hemnätverk. Se Anslut din TV > Ansluta till
ett nätverk och till Internet (Sida 59).
2. Slå datorn och routern.
Obs!
Om apparaten inte återgår till DLNA-läget
grund av externa elektriska störningar
(t.ex. elektrostatisk urladdning) krävs åtgärd
från användaren.
Ställ in mediedelning
1. Installera en medieserver på datorn för att
dela mediefiler. Det finns flera medieservrar
att välja på:
r PC: Windows Media Player 11
(eller högre) eller TVersity
r Mac: Twonky
2. Aktivera mediedelning på datorn via
medieservern. Du hittar mer information om
inställningar på medieserverns webbplats.
Spela upp filer
1. Tryck på SOURCE.
2. Välj [Utforska nätverket] och tryck sedan
OK.
3. Välj en fil i innehållsläsaren och tryck på
OKr att starta uppspelningen.
4. Tryck på Uppspelningsknapparr att
styra uppspelningen.
5. Valfritt: för att välja en annan medieserver
trycker du på¨ [Mediaserver].
Tips:
lj den översta raden för att filtrera
dina filer efter filtyp.
lj [Sortera]r att sortera filerna
efter namn, artist eller andra områden.
Rensa listan över offlinemedieservrar
genom att trycka på OPTIONS, välja
[Rensa offlineservrar] och trycka
OK.