operation manual

SV 18
Spela upp filer från en USB-enhet
Om du har foton, videor eller musikfiler på
en USB-lagringsenhet kan du spela upp
filerna på TV.
Varning!
TP Vision tar inget ansvar för om din
USB-lagringsenhet stöds eller inte och
inte heller för eventuell skada eller
rlust av lagrade data på enheten.
Ö verbelasta inte USB-porten. Om du
ansluter en USB-lagringsenhet som
rbrukar mer än 500 mA måste du se
till att den är ansluten till en egen,
extern strömkälla.
Bläddra i USB-enheten
1. Anslut USB-enheten till uttaget på TV:n.
2. Tryck på SOURCE, välj [USB] och
tryck sedan på OK.
3. Välj en fil i innehållsläsaren och tryck på
OKr att starta uppspelningen.
4. Tryck på Uppspelningsknapparr att
styra uppspelningen.
5. Valfritt: För att välja en annan USB-enhet,
ljer du [USB-enhet]ngst ner på
TV-skärmen.
Tips:
lj den översta raden för att filtrera
dina filer efter filtyp.
lj [Sortera]r att sortera filerna
efter namn, artist, datum eller andra fält.
Alternativ för uppspelning
Se på video
1. Välj den översta raden.
2. Välj en video och tryck sedan på OK.
3. Valfritt: För att spela upp alla videoklipp i
en mapp väljer du först en video och sedan
[Spela upp alla].
r att gå vidare till nästa eller
regående video trycker du på CH+
eller CH -.
Om du vill göra en paus i videon
trycker du på OK.
Tryck på OK igen för att återgå till
uppspelning.
r att spola framåt eller bakåt 10
sekunder trycker du på eller .
Om du vill söka framåt eller bakåt
trycker du på eller . Tryck på
knappen flera gånger för att växla
mellan olika hastigheter.
Stoppa videon genom att trycka på .
Videoalternativ
r du spelar upp videoklipp kan du trycka
OPTIONS och sedan OKr att välja
got av följande alternativ:
[Textremsor]: Välj inställningar för
textning.
[Språk textremsor]: Välj språk för
undertextning om det är tillgängligt.
[Teckenuppsättning]: Välj
teckenuppsättning för textningen.
[Ljudspråk]: Välj ett ljudspråk.
[Repetera]: Välj [Repetera]r att
spela upp videoklippet flera gånger eller
[Spela upp en gång] r att spela upp
det en gång.
[Mediaserver]: När du spelar upp
innehåll från en medieserver kan du
lja en annan medieserver.
[Slumpvis på] / [Slumpvis av]: Aktivera
eller avaktivera slumpvis uppspelning av
videofiler.
[DivX® VOD]: Visa registrerings- och
avregistreringskoderna för DivX i den
r TV:n.