operation manual

SV 2
1 Viktigt 3
kerhet 3
rd 4
Juridiskt 5
llbarhet 7
Hjälp och support 9
2 Använda TV:n 10
Knappar och reglage 10
Titta på TV 12
Visa programguide 16
Spela upp multimediafiler 17
Smart TV 20
Interaktiv TV 23
3 Fler funktioner i din TV 24
Pausa TV 24
Spela in TV-program 25
Använda Skype™ 28
Spela spel 31
Visa text-TV 32
Ställ in lås och timer 33
4 Ä ndra dina TV-inställningar 35
Bild och ljud 35
Kanaler 37
Satellitinställningar 40
Inställningar för språk 41
Inställningar för universell åtkomst 42
Andra inställningar 43
Uppdatera programvara 43
Å terställa allt 45
5 Anslut din TV 46
Om kablar 46
Ansluta antennen 47
Ansluta enheter 47
Ansluta fler enheter 54
Titta med anslutna enheter 56
Ställa in EasyLink-enheter 56
Ansluta till ett nätverk och till
Internet 59
Ansluta en CAM-enhet
(Conditional Access Module) 63
6 Felsökning 64
Allmänt 64
Problem med kanaler 65
Problem med bilden 65
Problem med ljudet 66
Problem med anslutningen 66
Problem med nätverk 67
Kontakta Philips 67
7 Specifikationer 68
Ström och mottagning 68
Bildskärm och ljud 68
Skärmupplösningar 68
Multimedia 69
Anslutningar 71
Hjälpversion 71
8 Index 72
Innehåll