operation manual

SV 20
Spela upp DivX® VOD (Video On
Demand)
Den här TV:n är DivX Certified(R) och kan
spela upp DivX
Video-On-Demand-videoklipp av hög
kvalitet.
r att spela upp DivX VOD-videoklipp från
en videobutik eller från din dator måste du
rst aktivera DivX VOD i TV:n. DivX
VOD-aktiveringen i din TV är kostnadsfri.
Registrera TV:n
Om TV:n inte har aktiverats när du spelar
upp din DivX-hyrvideo visas
DivX-registreringskoden i din TV så att du
kan aktivera den.
Registrera dig enligt följande steg.
1. När den 8- eller 10-siffriga
registreringskoden visas på TV:n skriver du
ner koden och går till http://vod.divx.com.
2. Hämta DivX-spelarprogramvaran till
datorn och installera programvaran.
3. Starta DivX-spelarprogramvaran och skapa
ett DivX-konto: Klicka på VOD > Create a
DivX Account (Skapa ett DivX-konto).
4. I DivX-spelaren registrerar du TV:n med
registreringskoden: Klicka på VOD >
Register a DivX Certified Device (Registrera
en DivX Certified-enhet).
5. När du uppmanas att göra det hämtar och
sparar du registreringsvideon på en
USB-enhet eller den anslutna medieservern.
6. Gå till TV:n och spela upp
registreringsvideon på TV:n. Då slutförs
registreringen och DivX aktiveras på TV:n.
till DivX-webbplatsen om du behöver
mer hjälp.
r avregistrerar du TV:n:
1. Tryck på SOURCE.
2. Välj [Bläddra USB] och tryck sedan på
OK.
3. Tryck på OPTIONS, välj [DivX®
VOD] och tryck sedan på OK.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
Smart TV
Vad du kan göra
NonPublish
Med internet-applikationer (apps), som är
specialanpassade webbplatser för TV:n, har
du glädje av följande funktioner och mer:
sa tidningsrubriker
Titta på och hyra filmer
sa väderprognosen
Titta på TV-program som du missat
s mer om Smart TV-tjänsterna på
forumwebbplatsen för Smart TV,
www.supportforum.philips.com.
Obs!
Smart TV-tjänster och Apps skiljer sig åt
i olika länder.
Vilka appar som är tillgängliga för
missade program och vilka TV-program
som täcks av dem beror på TV:ns
landsinställning. Om du vill ta reda på
vilka TV-program som är tillgängliga
öppnar du TV-guiden i appen.
Smart TV visar en sida åt gången i
helskärmsläge.
Vissa webbplatser visas inte fullständigt.
Funktioner som kräver plugin-program
är ev. inte tillgängliga.
TP Vision Netherlands B.V. tar inte
ansvar för innehållet och kvaliteten på
innehållet som tillhandahålls av
tjänsteleverantörerna.