operation manual

SV 22
Ladda om sidan
Om en sida inte laddas in korrekt trycker du
OPTIONS och väljer sedan [Ladda
om sidan].
Visa säkerhetsinformation
Om du vill visa säkerhetsinformation om en
sida trycker du på OPTIONS och väljer
sedan [Säkerhetsinfo].
Smart TV-alternativ
Rensa minnet i Smart TV
Du kan rensa minnet i Smart TV fullständigt,
inklusive dina favoriter, koden för
ldrakontroll, lösenord, cookie-filer och
historik.
Varning: Detta alternativ återställer minnet i
Smart TV fullständigt. Alla inställningar för
andra interaktiva applikationer som DTVi
(Digital TV interactive) raderas också.
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] >
[Nätverksinställningar].
3. Välj [Rensa Internet-minne] och tryck
sedan på OK.
Hyr onlinevideor
Vad du behöver
Se till att TV:n är ansluten till internet
via en höghastighetsanslutning. Se
Anslut din TV > Ansluta till ett
tverk och till Internet (Sida 59).
Anslut ett USB-minne med minst 4 GB
utrymme till TV:n. För högupplösta
filmer använder du en lagringsenhet
med minst 8 GB ledigt utrymme.
Obs! Du kan även använda en enda
lagringsenhet för att spela in, pausa och hyra
filmer. Anslut en USB 2.0-kompatibel
rddiskenhet (HDD) med ett
minnesutrymme på minst 250 GB och en
gsta överföringshastighet på 30 MB per
sekund. Formatera hårddisken innan den
används (se Fler funktioner i din TV >
Pausa TV > Installera USB-hårddisk (Sida
24)).
Formatera USB-enheten
USB-enheten måste formateras innan du
mtar hyrda filmer. Allt befintligt innehåll på
USB-enheten tas bort.
1. Slå TV:n.
2. Anslut USB-enheten till ett USB-uttag på
TV:n.
3. Tryck på r att börja formatera
enheten.
4. Efter formateringen låter du USB-enheten
sitta kvar i TV:n.
Ö ppna en videobutik
1. Tryck på SMART TV.
2. Ö ppna [App Gallery]r att söka efter
tillgängliga videobutiksappar där du bor.
3. Välj en butik och tryck sedan på OKr
att bekräfta.
Videobutikens ikon läggs till på startsidan.
4. Markera ikonen för den butik som du vill
öppna och tryck på OK.
Hyra en film
lj instruktionerna på skärmen för att hyra,
mta och titta på videon.
1. Ö ppna en videobutiksapp. Du kanske
ste registrera dig eller ange
inloggningsuppgifter.
2. Välj en film.
3. Betala.
4. Hämta filmen.
5. börja titta på filmen.