operation manual

SV 23
Svenska
Interaktiv TV
Vad du kan göra
Med interaktiv TV kan du visa ytterligare
information eller underhållningssidor som de
digitala TV-kanalutgivarna tillhandahåller. Du
upplever sann interaktivitet när du svarar
direkt på det digitala innehållet.
Obs! Du kan inte hämta filer till din TV med
den här funktionen.
Kanalutgivare använder olika interaktiva
TV-system, till exempel:
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband
TV)
iTV (Interactive TV - MHEG)
MHP (Multimedia Home Platform)
DTVi (Digital TV interactive)
Besök kanalutgivarens webbplats om du vill
ha mer information och för att ta reda på
vilket interaktivt system som är tillgängligt där
du bor.
r är några exempel på interaktiva
aktiviteter du kan ha glädje av:
Visa information om TV-program
Delta i en frågesport eller tävling
Spela spel
Shoppa online
Betala för ett video-on-demand
(VOD)-program
sta
Chatta
Vad du behöver
r att använda den här tjänsten behöver du
ljande:
Digitala kanaler med interaktiva tjänster
Ett trådanslutet eller trådlöst
hemnätverk, anslutet med en
uPnP-router (Universal Plug and Play).
r nätverksanslutningen se Anslut din TV >
Ansluta till ett nätverk och till Internet
(Sida 59).
Ö ppna interaktiv TV
Du kan identifiera de kanaler som har
interaktiva tjänster med ett meddelande där
du ombeds att trycka på d knapp eller
OKr att öppna det interaktiva
programmet.
1. Byt till en digital kanal med interaktiva
tjänster.
r programmet läses in visas en blinkande
symbolWhen the application is loading, a
blinking symbol is displayed. När
programmet har lästs in visas en ikon.
2. Tryck på d knapp eller OK för att
starta det interaktiva programmet.
3. Följ instruktionerna och använd
fjärrkontrollen för att bläddra mellan de
interaktiva sidorna.