operation manual

SV 25
Svenska
Pausa en livesändning
1. På en digital kanal trycker du på r att
pausa ett TV-program.
2. Tryck på r du vill fortsätta titta.
I statusraden visas dessa tidsindikatorer:
A.r programmet pausades första gången.
B.r det pausade programmet för
rvarande spelar upp.
C. r liveprogrammet för närvarande
nds.
Om du vill titta på det sparade
programmet trycker du på eller på
r att söka bakåt eller framåt.
Om du vill ändra
uppspelningshastigheten trycker du på
eller på flera gånger.
Om du vill titta på programmet som
det sänds, tryck på .
Obs! Om inspelning pår kan du inte pausa
TV-sändningen.
Det sparade programmet på
USB-hårddisken raderas om du:
Kopplar ur USB-enheten.
rjar spela in ett TV-program.
Ö ppnar Smart TV.
tter TV:n i vänteläge.
Byter till en annan kanal.
Byter källa för att titta på en ansluten
enhet, t.ex. Blu-ray-spelare eller digital
mottagare.
Spela in TV-program
Vad du kan göra
Om din TV kan ta emot programguider kan
du spela in TV-program på en USB-hårddisk.
Du kan spela in både TV-program som visas
direkt och TV-program som kommer att
visas.
Obs!
Inspelning fungerar endast i länder som
har programguider.
I nordiska länder har TV:n begränsat
stöd för undertexter medan
TV-program spelas in.
Vad du behöver
Ställ in TV:n så att den kan ta emot
digitala TV-kanaler som till exempel
DVB-sändningar. Se Ä ndra dina
TV-inställningar > Kanaler >
Automatisk installation (Sida 37).
Anslut en USB 2.0-kompatibel hårddisk
med ett minnesutrymme på minst 32
GB och en lägsta överföringshastighet
30 Mbit per sekund. Använd en
rddisk med 250 GB diskutrymme för
sta prestanda. Du kan använda
samma USB-hårddisk för att spela in
och för att pausa TV-program.
Installera USB-rddisk
Om du vill kunna spela in TV-program måste
du ansluta en USB-hårddisk till TV:n och
formatera den.
Formatera USB-hårddisken till
NTFS-filsystem eller FAT32-filsystem med en
dator om TV:n inte känner igen den och
rsök igen.
Varning!
TP Vision tar inget ansvar för om din
USB-hårddisk stöds eller inte och inte
heller för eventuell skada eller förlust av
lagrade data på enheten.
Formateringen tar bort alla data från
den anslutna USB-hårddisken.