operation manual

SV 29
Svenska
Hantera kontakter
Du kan visa och lägga till kontakter som är
online eller offline. Du kan även blockera
kontakter eller ta bort blockeringar.
gga till en kontakt
1. I Skype-menyn väljer du [Kontakter] och
trycker sedan på OK.
2. Tryck på OPTIONS och välj sedan
[Lägg till Skype-kontakt] eller [Lägg till
SkypeOut-kontakt].
3. Tryck på OKr att visa tangentbordet på
skärmen.
4. Ange informationen genom att följa
instruktionerna på skärmen.
En lista med profiler visas.
5. Välj en kontakt och tryck sedan på OK.
En förfrågan skickas till kontakten. Kontaktens
namn visas som offline tills han eller hon har
godkänt din förfrågan.
Godkänna en kontaktförfrågan
Andra Skype-användare kan be att fågga
till dig på sina kontaktlistor. Du får ett
meddelande om deras förfrågan och kan
sedan välja om du vill godkänna den eller
avstå.
Byta namn på kontakt
1. I Skype-menyn väljer du [Kontakter] och
trycker sedan på OK.
2. Välj en kontakt och tryck sedan på
OPTIONS.
3. Välj [Döp om] och tryck sedan på OK.
4. Ä ndra informationen genom att följa
instruktionerna på skärmen.
Blockera en kontakt
1. I Skype-menyn väljer du [Kontakter] och
trycker sedan på OK.
2. Välj en kontakt och tryck sedan på
OPTIONS.
3. Välj [Spärra] och tryck sedan på OK. När
du blir ombedd trycker du på [Ja] och sedan
OK.
Ta bort blockering av en kontakt
1. I Skype-menyn väljer du [Inställningar] >
[Blockerade kontakter].
2. Välj den blockerade kontakten och tryck
sedan på OK.
3. Ta bort blockeringen av kontakten genom
att följa anvisningarna på skärmen.
Kontaktinformation
lj en kontakt för att visa
kontaktinformationen. Kontaktinformationen
visas till höger på TV-skärmen.
Kontakthistorik
r att visa samtalen som du har haft med
en kontakt väljer du [Historik].
r att öppna tidigare konversationer väljer
du en konversation och trycker på OK.
Obs!r du loggar in med ett annat
Skype-konto på den här TV:n rensas
historiken för det andra kontot.
Onlinestatus
Kontrollera om kontakten är online genom
att titta på statusikonen bredvid kontakten.
Din onlinestatus visas även på dina
kontakters sidor.
r sår för att ändra din onlinestatus:
1. I Skype-menyn väljer du ditt Skype-namn
och trycker sedan på OK.
2. Välj [&Online-status] och tryck sedan på
OK.
3. Välj önskad status och tryck på OK.
Ringa röst- och videosamtal
Ringa ett röstsamtal
Du kan ringa ett Skype-samtal utan video.
Obs! Kontrollera att den videokamera är
ansluten även för röstsamtal.
1. I Skype-menyn väljer du [Kontakter] och
trycker sedan på OK.
2. Välj en kontakt och tryck sedan på OK.
3. Välj [Samtal] och tryck sedan på OK.
Alternativ för röstmeddelanden
Under ett samtal kan du trycka på
OPTIONSr att nåljande alternativ:
[Ljud av]: Stänga av mikrofonen.
[Parkera]: Parkera samtalet.
[Avsluta samtal]: Avsluta samtalet.
[Uppringningskontroll]: Visa
knappsatsen.
[Starta videoöverföring]: Starta
videokameran.