operation manual

SV 30
Ringa ett videosamtal
Med videosamtal kan du kostnadsfritt både
se och tala med den du ringer upp från din
TV.
1. I Skype-menyn väljer du [Kontakter] och
trycker sedan på OK.
2. Välj en kontakt och tryck sedan på OK.
3. Välj [Videosamtal]och tryck sedan på OK.
Helskärmsvy
Om kontakten har en kamera ansluten och
svarar på ditt samtal kan du se personen på
din TV i helskärmsläge. På den lilla bilden på
din TV ser du vad din kontakt kan se.
1. Under samtalet kan du trycka på
OPTIONS.
2. Välj [Helskärm] och tryck sedan på OK.
Zooma och panorera din bild
1. I [Helskärm], välj [Zoom]+/-r att
zooma in eller ut.
En ikon för zoomning och panorering visas
ovanför videodisplayen.
2. Använd Navigationsknappar
fjärrkontrollen för att panorera eller luta
kameran.
Alternativ för videosamtal
Under ett videosamtal kan du trycka på
OPTIONSr att nåljande alternativ:
[Helskärm]: Se din kontakt i helskärm.
[Uppringningskontroll]: Visa
knappsatsen.
[Parkera]: Parkera samtalet. Då visas
inte helskärmsläget.
[Stäng av mikrofon]: Stänga av
mikrofonen.
[Stoppa videoöverföring]: Stoppa
videoöverföringen till kontaktens skärm.
Ringa till en telefon
Med Skype kan du ringa till fasta telefoner
och till mobiltelefoner.
Obs!
Du kan inte ringa nödsamtal med Skype.
Skype ersätter inte en vanlig telefonitjänst
och kan inte användas för att ringa
dsamtal.
Innan du kan ringa måste du köpa
Skype-kredit eller ett Skype-abonnemang till
din dator. Mer information finns i Fler
funktioner i din TV > Använda Skype >
Skype-inställningar. (Sida 31)
1. I Skype-menyn väljer du [Telefon] och
trycker sedan på OK.
2. Välj [Uppringningskontroll] om du vill visa
knappsatsen på skärmen eller ange
telefonnumret med Sifferknappar.
3. Sedan väljer du [Samtal] och trycker på
OKr att ringa.
4. Valfritt: För att stänga av ljudet på
mikrofonen under samtalet trycker du på
OPTIONS och väljer sedan [Stäng av
mikrofon].
5. För att avsluta röstsamtalet väljer du
[Avsluta samtal] och trycker sedan på OK.
Besvara samtal
Om du är inloggad på Skype får du
meddelanden om inkommande samtal när
du tittar på TV.
1. Ett meddelande med kontaktens namn
visas på skärmen. Välj [Svar] och tryck sedan
OK.
Om du vill aktivera video väljer du [Svara
med video] och trycker sedan på OK.
2. För att avvisa samtalet, välj [Avj] och
tryck sedan på OK.
Obs!
Om du svarar på ett samtal samtidigt som du
pausar eller spelar in ett TV-program eller
tittar på hyrfilmer kommer Skype att avbryta
de pående aktiviteterna.
Ett TV-program som pausas avbryts
och dår programlagringen förlorad.
Inspelning av TV-program avbryts. Du
ste påbörja inspelningen på nyttr
du har avslutat samtalet.
Uppspelningen av hyrfilmer avbryts. För
att fortsätta titta på hyrfilmen måste du
återgå till videobutiken eller
leverantörstjänsten. I en del
videobutiker och tjänster är det inte
jligt att starta om filmen.