operation manual

SV 31
Svenska
Hantera röstmeddelanden
Om någon ringer dig på Skype när du är
offline kan de lämna ett röstmeddelande i
Skype-röstbrevlådan.
Innan du kan ta emot röstmeddelanden
ste du aktivera röstmeddelanden på ditt
Skype-konto, och detta kan du bara göra
från din dator.
Spela upp röstmeddelanden
1. I Skype-menyn väljer du [Historik] och
trycker sedan på OK.
2. Välj [Voicemails] och tryck sedan på OK.
3. Välj röstmeddelandet och tryck sedan på
OKr att spela upp det.
Ta bort röstmeddelanden
1. Välj röstmeddelande från listan och tryck
OPTIONS.
2. Välj [Ta bort stmeddelande]och tryck
sedan på OK.
Skypeinställningar
Skype-kredit
Med Skype-kredit kan du ringa till fasta
telefoner och mobiltelefoner med din TV.
r att köpa Skype-kredit måste du logga in
ditt Skype-konto från din dator. Din
Skype-kredit kommer att visas när du loggar
in på ditt Skype-konto på TV:n.
Automatisk inloggning
1. I Skype-menyn väljer du [Inställningar]
och trycker sedan på OK.
2. Välj [Allmänna inställningar] > [Använd
automatisk inloggning] och tryck sedan på
OK.
Ä ndra din profilbild
1. I Skype-menyn väljer du ditt Skype-namn
och trycker sedan på OK.
2. Välj [Profilbild] och tryck sedan på .
3. Välj en bild, välj sedan [Använd] och tryck
OK.
Ä ndra ditt Skype-lösenord
1. I Skype-menyn väljer du [Inställningar]
och trycker sedan på OK.
2. Välj [Byte av lösenord] och tryck sedan
.
3. Följ instruktionerna på skärmen för att
ange ditt befintliga lösenord och ditt nya
senord.
4. När det är klart väljer du [Använd] och
trycker sedan på OK.
Spela spel
Vad du kan göra
den här TV:n kan du spela standardspel
eller spel med två spelare*, på hela srmen
med optimerade bildinställningar för spel.
*Endast tillgängligt för utvalda modeller
Vad du behöver
Anslut din spelkonsol till TV:n. Se
Anslut din TV > Ansluta enheter >
Spelkonsol (Sida 50).
Om TV:n automatiskt lägger till
spelkonsolen till källmenyn använder
den även de förinställda
ljudinställningarna när du startar spelet
(gäller vissa modeller).