operation manual

SV 37
Svenska
Kanaler
Automatisk installation
r du satte på TV:n första gången utfördes
en fullständig installation av kanalerna.
Om du vill ändra språk, land och
återinstallera alla tillgängliga TV-kanaler kan
du köra denna fullständiga installation igen.
Starta installationen
Obs! Om du uppmanas att ange en kod
anger du "8888".
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] > [Sök efter kanaler] >
terinstallera kanaler] och tryck sedan på
OK.
3. Välj land och tryck på OK.
4. Välj nätverk och tryck på OK.
[Antenn (DVB-T)]: Å tkomst till digital
marksändning via antenn.
[Kabel (DVB-C)]: Å tkomst till digital
kabel-TV.
5. Finns andra alternativ tillgängliga kan du
lja dem genom att följa anvisningarna på
skärmen.
Startmenyn för kanalsökning visas.
6. Välj [Start] och tryck sedan på OK.
7. När kanalsökningen är klar väljer du
[Avsluta] och trycker sedan på OK.
Tips: Om du vill visa kanallistan trycker du på
LIST.
Obs! r digitala tv-kanaler hittas kan det
visas tomma kanalnummer i listan över
installerade kanaler. Du kan döpa om
kanalerna eller ändra ordningen på dem.
Installera analoga kanaler
Du kan söka och spara analoga TV-kanaler
en i taget.
Steg 1: Välj ditt system
Obs! Hoppa över detta steg om
systeminställningarna stämmer.
1. Tryck på medan du tittar på TV.
2. Välj [Inställning] > [Kanalinställningar] >
[Kanalinstallation].
3. Välj [Analog: Manuell installation] >
[System] och tryck sedan på OK.
4. Välj systemet för ditt land eller region och
tryck sedan på OK.
Steg 2: Sök efter och lagra nya tv-kanaler
1. När du tittar på TV trycker du .
2. Välj [Inställning] > [Kanalinställningar] >
[Kanalinstallation].
3. Välj [Analog: Manuell installation] >
[Söka efter kanal] och tryck sedan på OK.
4. Hitta kanalen:
Om du känner till kanalfrekvensen kan
du skriva in den med
Navigationsknappar eller Sifferknappar.
Om du inte känner till kanalfrekvensen
ker du efter nästa frekvens som har
en stark signal. Välj [Söka] och tryck
sedan på OK.
5. När du har hittat rätt kanal väljer du [Klar]
och trycker sedan på OK.
6. Välj [Spara som ny kanal] och tryck sedan
OKr att spara den nya TV-kanalen.
Obs! Om mottagningen är dålig kan du flytta
antennen och upprepa proceduren.