operation manual

SV 38
Installera digitala kanaler
Om du känner till kanalfrekvensen hos de
kanaler du vill installera kan du söka och
spara digitala kanaler en i taget. Kontakta
tjänsteleverantören för bästa resultat.
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] > [Kanalinställningar] >
[Kanalinstallation].
3. Välj [Digital: Test för mottagning] >
[Söka efter kanal] och tryck sedan på OK.
4. Tryck på Sifferknapparr att ange
kanalfrekvensen.
5. Välj [Söka] och tryck sedan på OK.
6. När du har hittat kanalen väljer du [Spara]
och trycker sedan på OK.
Fininställa analoga kanaler
Om mottagningen av en analog TV-kanal är
lig kan du fininställa den.
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] > [Kanalinställningar] >
[Kanalinstallation].
3. Välj [Analog: Manuell installation] >
[Fininställning] och tryck sedan på OK.
4. Tryck på eller r att fininställa
kanalen.
5. När du har valt rätt kanalfrekvens väljer du
[Klar] och trycker sedan på OK.
6. Välj ett alternativ och tryck sedan på OK.
[Spara aktuell kanal]: Spara kanalen
som aktuellt kanalnummer.
[Spara som ny kanal]: Spara kanalen
som ett nytt kanalnummer.
Uppdatera kanallista
r du satte på TV:n första gången utfördes
en fullständig installation av kanalerna. När
dessa kanallistor ändras, uppdaterar TV:n
dem automatiskt som standard. Du kan även
stänga av den automatiska uppdateringen
eller uppdatera kanalerna manuellt.
Obs! Om du uppmanas att ange en kod
anger du "8888".
Automatisk uppdatering
Om du vill lägga till eller ta bort digitala
kanaler automatiskt låter du TV:n vara kvar i
nteläge. TV:n uppdaterar kanaler och lagrar
nya kanaler varje dag. Tomma kanaler tas
bort från kanallistan.
Stänga av meddelande om kanaluppdatering
Om en kanaluppdatering pår visas ett
meddelande när du slår på TV:n. Du kan
stänga av detta meddelande.
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] > [Kanalinställningar]
eller [Parabolinställningar].
3. Välj [Kanalinstallation] >
[Kanaluppdat.meddelande].
4. Välj [Av] och tryck sedan på OK.
Stänga av automatiska uppdateringar
till menyn [Kanalinstallation] och välj
[Automatisk kanaluppdatering] > [Av].
Uppdatera kanaler manuellt
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] > [Sök efter kanaler] >
[Uppdatera kanaler] och tryck sedan på OK.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att
uppdatera kanalerna.