operation manual

SV 39
Svenska
Kopiera kanaler
OBSERVERA! Denna funktion är avsedd för
handlare och servicepersonal.
Du kan kopiera kanallistor från en Philips TV
till en annan via en USB-lagringsenhet. Du
behöver inte leta efter kanaler eller installera
dem igen på den andra TV:n. Filen med
kanallistan är liten nog att få plats på vilken
USB-lagringsenhet som helst.
Vad du behöver
Två TV-apparater från Philips som har dessa
egenskaper:
samma landsinställning
samma årsmodell
Samma DVB-typ, vilket syns i suffixet
(H, K, T eller D/00) i modellnamnet
samma inställningar för satellitkanaler,
inklusive antalet LNB-satelliter
Samma maskinvarutyp, vilket syns på
klistermärket på baksidan av TV:n. Till
exempel: TPM10.1E LA.
kompatibla programvaruversioner
Obs! Om du uppmanas att ange en kod
anger du "8888".
Steg 1: Kontrollera landsinställningen
1. Slå den första TV:n (med de kanaler
som du vill kopiera till den andra TV:n).
2. Tryck på .
3. Välj [Inställning] > [Sök efter kanaler] >
terinstallera kanaler] och tryck sedan på
OK.
Landsmenyn visas.
4. Notera den aktuella inställningen.
5. Tryck på .
6. Tryck på [Avbryt] för att avsluta.
Steg 2: Kopiera kanallistan till USB
1. Anslut en USB-lagringsenhet till den första
TV:n (där kanalerna är installerade(.
2. Tryck på .
3. Välj [Inställning] > [Kanalinställningar]
eller [Parabolinställningar].
4. Välj [Kanalinstallation] > [Kopiera
kanallista] > [Kopiera till USB] och tryck
sedan på OK.
Kanallistan kopieras till USB-lagringsenheten.
5. Koppla bort USB-lagringsenheten.
Steg 3: Kopiera kanaler till en TV utan
installerade kanaler
1. Slå den andra TV:n (dit du vill kopiera
kanallistan).
rsta installation startar.
2. Följ anvisningarna på skärmen och välj
samma land som inställningen i den TV vars
kanallista du vill kopiera.
3. Hoppa över att söka efter kanaler.
4. Anslut USB-lagringsenheten.
5. Tryck på .
6. Välj [Inställning] > [Kanalinställningar]
eller [Parabolinställningar].
7. Välj [Kanalinstallation] > [Kopiera
kanallista] > [Kopiera till TV] och tryck
sedan på OK.
Kanallistan kopieras till TV:n.
8. Koppla bort USB-lagringsenheten.
Steg 3: Kopiera kanaler till en TV med
rinstallerade kanaler
1. Slå den andra TV:n (dit du vill kopiera
kanallistan).
2. Tryck på .
3. Välj [Inställning] > [Sök efter kanaler] >
terinstallera kanaler] och tryck sedan på
OK.
Landsmenyn visas.
4. Se till att landsinställningen är samma som
i den första TV:n.
5. Tryck på .
6. Tryck på [Avbryt] för att avsluta.
7. Om landsinställningen är en annan,
installerar du om den andra TV:n så att
landsinställningarna stämmer överens med
den första TV:n. Se Ä ndra dina
TV-inställningar> Å terställa allt (Sida 45).
8. Anslut USB-lagringsenheten till den andra
TV:n.
9. Tryck på .
10. Välj [Inställning] > [Kanalinställningar]
eller [Parabolinställningar].
11. Välj [Kanalinstallation] > [Kopiera
kanallista] > [Kopiera till TV] och tryck
sedan på OK.
Kanallistan kopieras till den andra TV:n.
12. Koppla loss USB-lagringsenheten.