operation manual

SV 43
Svenska
Typ av tal
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] > [Kanalinställningar]
eller [Parabolinställningar].
3. Välj [Språk] > [Synskadade] > [Tal].
4. Välj en inställning och tryck på OK.
[Beskrivande]: Spela upp beskrivande
tal i ljud för synskadade.
[Textremsor]: Spela upp undertexter i
ljud för synskadade.
Andra inställningar
TV-demo
Du kan titta på en demo för att få mer
information om TV:ns funktioner.
1. Tryck på medan du tittar på TV.
2. Välj [Inställning] > [Se demos] och
tryck sedan på OK.
3. Välj en demo och tryck sedan på OK.
Hemma-läge
En del TV-inställningar kanske inte är
tillgängliga i p -läge. För att vara säker på
att du har rätt inställningar i din TV ställer du
in den på Hemma-läge.
1. Tryck på medan du tittar på TV.
2. Välj [Inställning] och tryck sedan på OK.
3. Välj [TV-inställn.] > [Allmänna
inställningar] > [Plats].
4. Välj [Hemma] eller [Butik] och tryck
sedan på OK.
5. Starta om din TV.
Uppdatera programvara
Kontrollera version
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] > [Programinställningar]
> [Akt. programvaruinfo] och tryck sedan
OK.
Den aktuella versionen av programvaran
visas.
Varning! Installera inte en lägre version av
programvaran än den version som för
rvarande är installerad på produkten. TP
Vision kan inte hållas ansvariga för problem
som orsakas av en nedgradering av
programvara.
Uppdatera programvaran via ett av dessa
metoder:
uppdatera med USB-lagringsenhet
uppdatera från digital sändning
uppdatera via internet
Uppdatera med USB
Vad du behöver
En USB-lagringsenhet som har minst
256 MB ledigt lagringsutrymme, är FAT-
eller DOS-formaterad och inte är
skrivskyddad.
Tillgång till en dator med USB-port och
Internetanslutning.
Ett filarkiveringsprogram med stöd för
ZIP-filformat (till exempel WinZip® r
Microsoft® Windows® eller StuffIt®
r Macintosh® ).
Obs! Använd inte en USB-hårddisk.
mta den senaste programvaran
1. Anslut USB-enheten till datorn.
2. Ö ppna en webbläsare i datorn som till
exempel Internet Explorer® eller Safari®
och gå till www.philips.com/support.
3. Sök efter din TV och kontrollera vilken
programvara och vilka drivrutiner som finns
r din TV. Programvaruuppgraderingen finns
som en komprimerad fil (*.zip).
4. Om programvaruversionen är högre än
versionen som finns i den TV klickar du på
nken för programvaruuppgraderingen.