operation manual

SV 48
TV-mottagare
Anslut digital-TV-mottagaren till TV:n med en antennkabel.
Anslut satellitmottagaren eller digital-TV-mottagaren till TV:n med en HDMI-kabel.
Anslut digital-TV-mottagaren till TV:n med en komponentkabel (Y Pb Pr) och en audio L/R-kabel.