operation manual

SV 50
Anslut recordern till TV:n med en komponentkabel (Y Pb Pr) och en audio L/R-kabel.
Anslut recordern till TV:n med en SCART-kabel.
Spelkonsol
Anslut spelkonsolen till TV:n med en HDMI-kabel.