operation manual

SV 54
Ansluta fler enheter
USB-lagringsenhet
Anslut den USB-hårddisken till TV:n med en USB-kabel.
Anslut USB-enheten till TV:n med en USB-kabel.