operation manual

SV 59
Svenska
Ansluta till etttverk och
till Internet
Vad du kan göra
Visa media
Om du ansluter TV:n till ett hemnätverk kan
du visa foton, spela musik och videoklipp från
datorn. Se Använda TV:n > Spela upp
multimediafiler (Sida 17).
Smart TV
Om du ansluter TV:n till ett hemnätverk
med Internetanslutning kan du utforska
Smart TV. Smart TV erbjuder
internettjänster och webbplatser som är
skräddarsydda för din TV. Spela musik och
videoklipp, titta på infotainment, hyr filmer
och mycket mer. Se Använda TV:n > Smart
TV (Sida 20).
Vad du behöver
Varning: Den här TV:n uppfyller
EMC-direktivet endast när du använder en
skärmad Cat5-ethernet-kabel.
Ett datornätverk som omfattar:
a) En UPnP-router (universal
plug-and-play) och
b) En dator med ett av följande
operativsystem: Microsoft Windows
XP, Microsoft Windows Vista, Mac
OSX eller Linux.
r att ansluta din TV till datorer måste
du installera och konfigurera en
medieserver på din dator. Se Använda
TV:n > Spela upp multimediafiler (Sida
17).
Om du vill ansluta TV:n till internet
behöver du också en
ghastighetsanslutning till internet.
Ansluta
Du kan ansluta TV:n till hemnätverket via en
trådbunden eller trådlös anslutning.
r trådbunden anslutning, se Anslut
din TV > Ansluta till ett nätverk och
till Internet > Trådbunden anslutning
(Sida 60).
r PFL42x8, se Anslut din TV >
Ansluta till ett nätverk och till Internet
> Integrerat Wi-Fi (Sida 61).
r PFL32x8, se Anslut din TV >
Ansluta till ett nätverk och till Internet
> Wi-Fi-förberedd (Sida 60).