operation manual

SV 6
Uppfyllelse av EMF-standard
TP Vision Netherlands B.V. tillverkar och
ljer många konsumentprodukter. Dessa
produkter har, som alla elektroniska
apparater, vanligen kapacitet att avge och ta
emot elektromagnetiska signaler.
En av Philips ledande affärsprinciper är att
vidta alla nödvändiga hälso- och
kerhetsåtgärder för våra produkter, att
uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla
oss inom de standarder för
elektromagnetiska fält (EMF) som är
tillämpliga när produkten tillverkas.
Philips arbetar för att utveckla, tillverka och
marknadsföra produkter som inte orsakar
lsorisker. TP Vision bekräftar att om våra
produkter hanteras korrekt och i avsett syfte,
är de säkra att använda enligt aktuella
vetenskapliga belägg.
Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av
internationella EMF- och
kerhetsstandarder, vilket gör det möjligt för
Philips att förutse vidare utveckling inom
standardisering och tidig integrering i våra
produkter.
Ö ppen källkod
Produkten innehåller programvara som har
en licens med öppen källkod. Se den
elektroniska användarhandboken som finns i
produkten för bekräftelser och
licensinformation. TP Vision Netherlands B.V.
erbjuder sig härmed att, på begäran, leverera
en kopia av den fullständiga motsvarande
llkoden för de copyrightskyddade
programvarupaket med öppen källkod som
används i den här produkten, för vilken
erbjudandet gäller enligt respektive licens.
Det här erbjudandet gäller upp till tre år
efter produktköpet för alla som tagit emot
den här informationen. Skaffa en källkod
genom att skicka din förfrågan på engelska
med produktnummer till:
Intellectual Property Department, TP Vision
Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA
Eindhoven, The Netherlands”.
Varumärken och upphovsrätt
Windows Media är antingen ett registrerat
varumärke eller varumärke som tillr
Microsoft Corporation i USA och/eller andra
nder.
Tillverkat på licens från Dolby Laboratories.
Dolby och den dubbla D-symbolen är
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
Termerna HDMI och HDMI High-Definition
Multimedia Interface, samt HDMI-logotypen
är varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och
andra länder.
Kensington och Micro Saver är varumärken
som registrerats i USA och tillhör ACCO
World corporation med utfärdade
registreringar och pående ansökningar i
andra länder runt om i världen.
DLNA
®
, DLNA-logotypen och DLNA
CERTIFIED
®
är varu-, tjänste- eller
certifieringsmärken som tillhör Digital Living
Network Alliance.
cks av en eller flera av följande
amerikanska patent: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
DivX
®
, DivX Certified
®
och tillhörande
logotyper är varumärken som tillhör Rovi
Corporation eller dess dotterbolag och
används på licens.
DivX Certified
®
r uppspelning av
gupplöst DivX
®
-video i 1080p, inklusive
specialinnehåll.