operation manual

SV 60
Trådbunden anslutning:
1. Slå routern och aktivera dess
DHCP-inställning.
2. Anslut routern till TV:n med en
ethernet-kabel.
3. Tryck på och välj sedan [Inställning].
4. Välj [Anslut till nätverk] och tryck sedan
OK.
5. Följ instruktionerna på skärmen för att
installera nätverket.
6. Vänta tills TV:n hittar nätverksanslutningen.
7. Godkänn licensavtalet om du uppmanas
till det.
Wi-Fi ready
Det här avsnittet gäller bara PFL32x8.
Med Philips trådlösa USB-adapter PTA128
(säljs separat) kan du ansluta TV:n trådlöst till
hemnätverket.
Obs!
Det trådlösa nätverket verkar inom samma
frekvensspektrum (2,4 GHz) som vanliga
konsumentprodukter som Dect-telefoner,
mikrovågsugnar eller Bluetooth-enheter, vilka
alla kan orsaka Wi-Fi-störningar. Flytta sådana
enheter längre bort från TV:n.
Minska nätverkstrafiken genom att
stänga av oanvända nätverksenheter i
hemnätverket.
Mottagningskvaliteten beror på var den
trådlösa routern är placerad och på den
lokala internetleverantören.
r du spelar upp film via det trådlösa
hemnätverket rekommenderar vi att du
använder en IEEE 802.11 N-router.
Anslutningshastigheten kan skilja sig åt,
beroende på det trådlösa
hemnätverkets driftsmiljö.
Starta trådlös konfiguration
1. Slå den tdlösa nätverksroutern.
2. Anslut Philips USB-adapter PTA128 till ett
USB-uttag på TV:n.
Installationen av de trådlösa funktionerna
startar automatiskt.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Tips! Behåll den trådlösa USB-adaptern
ansluten till TV:n.
WPS Wi-Fi Protected Setup
1. Om routern stöder WPS (Wi-Fi
Protected Setup) trycker du på
WPS-knappen på routern.
2. Efter 2 minuter väljer du [WPS] TV:n
och trycker sedan på OK.
TV:n ansluter till nätverket. Detta tar ungefär
2 minuter.
De flesta nya trådlösa routrar har
WPS-systemet och är märkta med
WPS-logotypen. WPS-systemet använder
kerhetskrypteringen WPA och kan inte
kombineras med enheter påtverket som
använder säkerhetskrypteringen WEP. Om
du fortfarande behöver WEP-enheterna
(Wired Equivalent Privacy) i nätverket
installerar du med [Avsökning] >
[Personlig].
k efter routrar
Om du har flera routrar i nätverket kan du
lja vilket nätverk du behöver.
1. Om du vill välja en specifik nätverksrouter
trycker du på [Avsökning] den första
sidan av installationen.
De routrar som har WPS och starkast signal
visas först i listan på skärmen.
2. Välj den router du behöver och tryck
sedan på OK.
Om du ansluter till en WPS-router
ljer du [WPS] TV:n.
Om du vill ange en PIN-kod i
routerprogrammet för att ansluta väljer
du [WPS-pinkod]och antecknar koden.
Du kan ange krypteringsnyckeln
manuellt. Välj då [Standard] och skriv in
nycken när du uppmanas till det.
Ställa in en skyddad anslutning med WPS
PIN
1. Om du vill ställa in en skyddad anslutning
ljer du [WPS-pinkod] och trycker på OK.
2. Skriv upp den 8-siffriga PIN-kod som visas
TV:n och skriv in den i
routerprogramvaran i datorn.
Du hittar information om var du anger
PIN-koden i routerhandboken.