operation manual

SV 61
Svenska
Ställa in en skyddad anslutning med
WPA-kryptering
Om du har WPA-säkerhet routern
skriver du in lösenordsfrasen med
fjärrkontrollen.
1. Om du vill skriva in krypteringsnyckeln
(säkerhetsnyckeln) manuellt väljer du
[Standard] och trycker på OK.
2. När du vill öppna tangentbordet på
skärmen väljer du textinmatningsfältet och
trycker på OK.
Ställa in en skyddad anslutning med
WEP-kryptering
Om du har WEP-säkerhetskryptering frågar
TV:n efter WEP-krypteringsnyckeln i
hexadecimala tal.
1. Leta reda på den hexadecimala nyckeln i
routerprogramvaran på datorn och skriv ned
den första nyckeln i listan över WEP-nycklar.
2. Skriv in den i TV:n med fjärrkontrollen.
Om säkerhetsnyckeln godkänns ansluts TV:n
till den trådlösa routern.
3. Godkänn licensavtalet om du uppmanas
till det.
Integrerad Wi-Fi
Det här avsnittet gäller bara TV:n PFL42x8.
Du kan ansluta din TV trådlöst till
hemnätverket.
Obs!
Det trådlösa nätverket verkar inom samma
frekvensspektrum (2,4 GHz) som vanliga
konsumentprodukter som Dect-telefoner,
mikrovågsugnar eller Bluetooth-enheter, vilka
alla kan orsaka Wi-Fi-störningar. Flytta sådana
enheter längre bort från TV:n.
r att fåsta Wi-Fi-prestanda ska du
placera TV:n högst 10 meter från den
trådlösa routern. Undvik hinder som
t.ex. betongväggar mellan routern och
TV:n.
Mottagningskvaliteten beror på var den
trådlösa routern är placerad och på den
lokala internetleverantören.
Minska nätverkstrafiken genom att
stänga av oanvända nätverksenheter i
hemnätverket.
r du spelar upp film via det trådlösa
hemnätverket rekommenderar vi att du
använder en IEEE 802.11 N-router.
Anslutningshastigheten kan skilja sig åt,
beroende på det trådlösa
hemnätverkets driftsmiljö.
Starta trådlös konfiguration
1. Slå den tdlösa nätverksroutern.
2. Tryck på fjärrkontrollen.
3. Välj [Inställning] > [Anslut till nätverk]
och tryck sedan på OK.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
WPS Wi-Fi Protected Setup
1. Om routern stöder WPS (Wi-Fi
Protected Setup) trycker du på
WPS-knappen på routern.
2. Efter 2 minuter väljer du [WPS] TV:n
och trycker sedan på OK.
TV:n ansluter till nätverket. Detta tar ungefär
2 minuter.
De flesta nya trådlösa routrar har
WPS-systemet och är märkta med
WPS-logotypen. WPS-systemet använder
kerhetskrypteringen WPA och kan inte
kombineras med enheter påtverket som
använder säkerhetskrypteringen WEP
(Wired Equivalent Privacy).
Om du fortfarande behöver WEP-enheterna
i nätverket installerar du med [Avsökning] >
[Personlig].
k efter routrar
Om du har flera routrar i nätverket kan du
lja vilket nätverk du behöver.
1. Om du vill välja en specifik nätverksrouter
trycker du på [Avsökning] den första
sidan av installationen.
De routrar som har WPS och starkast signal
visas först i listan på skärmen.
2. Välj den router du behöver och tryck
sedan på OK.
Om du ansluter till en WPS-router
ljer du [WPS] TV:n.
Om du vill ange en PIN-kod i
routerprogrammet för att ansluta väljer
du [WPS-pinkod] och antecknar koden.
Du kan ange krypteringsnyckeln
manuellt. Välj då [Standard] och skriv in
nycken när du uppmanas till det.