operation manual

SV 62
Ställa in en skyddad anslutning med
WPS-kryptering
1. Om du vill skapa en säker anslutning med
en PIN-kod väljer du [WPS-pinkod] och
trycker på OK.
2. Skriv upp den 8-siffriga PIN-kod som visas
TV:n och skriv in den i
routerprogramvaran i datorn.
s handboken till routern för information
om var du skriver in PIN-koden.
Ställa in en skyddad anslutning med
WPA-kryptering
Om routern har WPA-säkerhet (Wi-Fi
Protected Access) anger du lösenordet med
fjärrkontrollen.
1. Om du vill ange krypteringsnyckeln
manuellt väljer du [Standard] och trycker på
OK.
2.r du vill öppna tangentbordet på
skärmen väljer du textinmatningsfältet och
trycker på OK.
Ställa in en skyddad anslutning med
WEP-kryptering
Om routern har WEP-säkerhet frågar TV:n
efter WEP-krypteringsnyckeln i hexadecimala
tal.
1. Leta reda på den hexadecimala nyckeln i
routerprogramvaran på datorn och skriv ned
den första nyckeln i listan över WEP-nycklar.
2. Ange säkerhetsnyckeln på TV:n med
fjärrkontrollen för att ansluta till routern.
3. Godkänn licensavtalet om du uppmanas
till det.
tverksinställningar
TV:ns nätverksnamn
Om du har mer än en TV i dit hemnätverk
kan du byta namn på denna TV så att den
har ett unikt namn.
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] > [Nätverksinställningar]
> [TV-nätverksnamn] och tryck sedan på
OK.
3. Ange namnet med knappsatsen på
skärmen eller på fjärrkontrollen.
Aktivera Miracast
Den här TV:n är Miracast-certifierad. Om du
slår på Miracast kan du på ett smidigt sätt
visa innehåll på TV:n från en Wi-Fi-enhet.
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] > [Nätverksinställningar]
> [Wi-Fi Miracast].
3. Välj [På] och tryck sedan på OKr att
aktivera Miracast.
Tips:r att ta bort historian för alla Wi-Fi
Miracast-enheter väljer du [Inställning] >
[Nätverksinställningar] > [Rensa Wi-Fi
Miracast-enheter].
Aktivera fjärrinspelning
Den här TV:n har stöd för fjärrinspelning
som schemalagts från en Wi-Fi-enhet.
Obs! Om du aktiverar fjärrinspelningen
rbrukar TV:n mer ström i vänteläge.
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] > [Nätverksinställningar]
> [MyRemote-inspelning].
3. Välj [På] och tryck sedan på OK.