operation manual

SV 63
Svenska
Ansluta en CAM-enhet
(Conditional Access
Module)
Vad du kan göra
Du kan titta på kodade digial-TV-kanaler
med en CA-modul (Conditional Access
Module). Du kan titta på programmen när
du har satt in en CA-modul och betalat
abonnemangsavgiften.
Den här TV:n har stöd för både CI
(Common Interface) och CI+. CI+ har stöd
r högupplösta digitala premiumprogram
med en hög nivå av kopieringsskydd.
Obs! Applikationer, funktioner, innehåll och
meddelanden på skärmen beror på
tjänsteleverantören för CA-modulen.
Vad du behöver
Varning!tt in CA-modulen enligt
anvisningen för att skydda den från skador.
Obs! Titta i leverantörsdokumentationen
och ta reda på hur du sätter i ett Smart card
i CA-modulen.
1. Stäng av TV:n.
2. Följ anvisningarna som finns tryckta på
CA-modulen för att föra in CA-modulen i
Common Interface-uttaget på sidan av TV:n.
Tryck in CA-modulen sångt det r.
3. Starta TV:n och vänta tills CA-modulen
aktiveras. Detta tar några minuter.
Om du vill bibehålla åtkomsten till kodade
digitalkanaler låter du CA-modulen sitta kvar
i uttaget.
Aktivera CA-tjänster
1. När du har satt in och aktiverat
CA-modulen trycker du på OPTIONS.
2. Välj [Common Interface] och tryck sedan
OK.
3. Välj CA-modulleverantören och tryck på
OK.