operation manual

SV 65
Svenska
Problem med kanaler
Du vill installera TV-kanaler:
Se Ä ndra dina TV-inställningar >
Automatisk installation (Sida 37) för
anvisningar om hur du installerar analoga
eller digitala kanaler. Om du vill installera
satellitkanaler läser du mer under Ä ndra dina
TV-inställningar > Satellitinställningar (Sida
40).
Inga digitala kanaler hittades vid
installationen:
Se de tekniska specifikationerna för att
kontrollera att TV:n har stöd för
DVB-T, DVB-C eller DVB-S i ditt land.
Se till att alla kablar är korrekt anslutna
och att du har valt rätt nätverk.
Tidigare installerade kanaler visas inte i
kanallistan:
Kontrollera att du har valt rätt kanal.
Du vill arrangera om eller ändra ordningen
i kanallistan:
r kanaler har installerats dyker de upp i
kanallistan. Du hittar information om att
hantera kanallistor, inklusive att organisera
om kanaler under Titta på TV > Hantera
kanallistor (Sida 13).
Problem med bilden
Tv:n är på men visar ingen bild/bilden är
rvrängd:
Kontrollera att antennen är korrekt
ansluten till TV:n.
Kontrollera att rätt enhet är vald som
lla.
Kontrollera att den externa enheten
eller källan är ansluten pått sätt.
Det kommer ljud men ingen bild:
Kontrollera att bildinställningarna är rätt
inställda.
TV-mottagningen frångot av
antennuttagen är dålig:
Kontrollera att antennen är korrekt
ansluten till TV:n.
gtalare, ojordade ljudenheter,
neonljus, höga byggnader och andra
stora objekt kan påverka
mottagningskvaliteten. Om möjligt kan
du prova att flytta antennen eller ställa
enheter längre bort från TV:n och se
om det blir bättre.
Om mottagningen är dålig endast en
kanal fininställer du kanalen.
Bildkvaliteten från anslutna enheter är dålig:
Kontrollera att enheterna är korrekt
anslutna.
Kontrollera att bildinställningarna är rätt
inställda.
TV:n har inte sparat bildinställningarna:
Kontrollera att TV-placeringen är inställd på
Hemma. Du kan ändra och spara
inställningar i det här läget.
Bilden passar inte för skärmen, den ärr
liten eller för stor:
Byt till ett annat bildformat.
Bildformat ändras med olika kanaler:
lj ett annat bildformat isllet för
bildformatet [Autozoom].
Bildens placering är felaktig:
Bildsignaler från vissa enheter passar
eventuellt inte för skärmen. Kontrollera
enhetens utgångssignal.
Bilden från utsändningarna är kodade:
Du kanske behöver en CA-modul för att få
åtkomst till innehållet. Kontrollera med
tjänsteleverantören.
En "e-etikett" med information visas på
TV-skärmen:
TV:n är i läge [Butik]. Om du vill ta bort
e-etiketten ställer du in TV:n på
[Hemma]-läge och startar sedan om den. Se
Ä ndra dina TV-inställningar > Andra
inställningar > Hemma-läge (Sida 43).