operation manual

SV 67
Svenska
Problem med tverk
Du vill skapa en trådlös anslutning mellan
TV:n och hemnätverket:
r PFL42x8, se Anslut din TV >
Ansluta till ett nätverk och till Internet
> Integrerat Wi-Fi (Sida 61) för
anvisningar om hur du ansluter din TV
trådlöst till hemnätverket.
r PFL32x8, se Anslut din TV >
Ansluta till ett nätverk och till Internet
> Wi-Fi-förberedd (Sida 60) för
anvisningar om hur du ansluter din TV
trådlöst till hemnätverket.
Smart TV fungerar inte
Kontrollera att routern är korrekt ansluten till
TV:n och att routern har öppen åtkomst till
Internet. Om routern har en brandvägg eller
kerhetsinställningar kontrollerar du att
dessa släpper igenom Smart TV-data s i
routerns dokumentation för mer
information.
Internetåtkomsten via Smart TV är
ngsam:
Prova att förbättra signalstyrkan mellan
router och TV om du använder en
trådlös internetanslutning. Läs i routerns
dokumentation för mer information.
Använd alltid ett snabbt bredband när
det är möjligt.
Uppdatera TV:n med den senaste
programvaran för att se till att
anslutningshastigheten är bästa möjliga.
tverket är långsamt.
Om du har trådlös åtkomst till datorn läser
du i routerns dokumentation om hur du
rbättrar signalkvaliteten mellan router och
TV.
Trådlöst nätverk är förvrängt eller hittas
inte:
Kontrollera att det trådlösa nätverket
inte störs av mikrovågsugnar,
DECT-telefoner eller andra närbelägna
WiFi-enheter.
Om det trådlösa nätverket inte fungerar
testar du en kabelansluten
tverksanslutning.
Se till att brandväggarna i nätverket
tillåter åtkomst till TV:ns trådlösa
anslutning.
Kontakta Philips
Varning! Försök inte reparera TV:n själv.
Det kan leda till allvarliga personskador
eller svåra skador på TV:n och garantin kan
upphöra att gälla.
Om du inte kan lösa problemet läser du
svaren på vanliga frågor för TV:n
www.philips.com/support. Du kan även
ka hjälp och bidra själv i Philips
TV-community på
www.supportforum.philips.com.
Om du vill tala med eller skriva e-post till en
representant för Philips så kontaktar du
Philips kundtjänst i ditt land. Du hittar
kontaktinformation i broschyren som
medföljde TV:n eller på
www.philips.com/support.
Anteckna TV:ns modell- och serienummer
innan du kontaktar Philips. Dessa nummer
finns på baksidan av TV:n och på
rpackningen.