operation manual

SV 69
Svenska
Multimedia
Obs! Multimediefilnamn får inte vara längre
än 128 tecken.
Multimedieanslutningar som stöds
USB: Anslut endast USB-enheter som
rbrukar 500 mA eller mindre.
- NTFS, FAT 16 (skrivskyddad)
- FAT 32
Ethernet LAN RJ-45
Bildfiler som kan användas
JPEG: *.jpg, *.jpeg, *.mpo
GIF (87a, 89a): *.gif
PNG: *.png
BMP: *.bmp, *.dib
JPS: *.jps
PNS: *.pns
BMS: *.bms
Ljud-/videoformat som stöds
Ljud-/videoformat som stöds
Ljud-/videoformat som stöds