operation manual

SV 71
Svenska
Ljudformat som stöds
Textningsformat som stöds
Teckenkodning
Windows-1250 (CP-1250):
Centraleuropa och Ö steuropa (latin),
(tjeckiska, ungerska, polska, slovakiska,
slovenska, kroatiska, rumänska, serbiska)
Windows-1251 (CP-1251): kyrilliska
Windows-1252 (CP-1252): Västeuropa
(latin)
Windows-1253 (CP-1253): grekiska
Windows-1254 (CP-1254): turkiska
UTF-8: teckenkodning med flera byte
r Unicode
DLNA-kompatibla medieserverprogram
som stöds
Windows Media Player (Microsoft
Windows)
Twonky Media (Microsoft Windows,
Mac OS X)
Sony Vaio Media Server (Microsoft
Windows)
TVersity (Microsoft Windows)
Nero MediaHome
DiXiM (Microsoft Windows XP)
Macrovision Network Media Server
(Microsoft Windows)
Fuppes (Linux)
uShare (Linux)
Anslutningar
Bakre
HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return
Channel
PFL42x8: HDMI 2
Ljudingång (DVI): stereo 3,5 mm
stereominiuttag
TVERK: Ethernet LAN RJ-45 (för
vissa modeller)
SERV. U: Serviceport
CVBS/Y, Pb, Pr, Audio L/R:
Kompositvideo och -ljud
DIGITAL LJUDUTGÅ NG: Koaxial
TV-ANTENN: 75 ohm koaxial (IEC)
SCART (RGB/CVBS): SCART-adapter
SATELLIT: F-kontakt satellit (för vissa
modeller)
Sidan
CI: Common Interface
HDMI
USB 2
USB 1
rlurar: 3,5 mm-stereominiuttag
Hjälpversion
UMv 320812124602 - 20130124