operation manual

SV 72
8 Index
A
analoga kanaler, fininställning - 38
analoga kanaler, installera - 37
analoga kanaler, textning - 41
ansluta, dator - 55
ansluta, digital videokamera - 53
ansluta, digitalkamera - 52
ansluta, disc-spelare - 47
ansluta, extern hårddisk - 54
ansluta, hemmabio - 51
ansluta, hemnätverk - 59
ansluta, Internet - 59
ansluta, kamera för videosamtal - 55
ansluta, recorder - 49
ansluta, spelkonsol - 50
ansluta, TV-mottagare - 48
ansluta, USB-enhet - 54
ansluten enhet, byta namn - 56
anslutningar - 46, 71
anslutningsguide - 9
Automatisk avstängning, enheter - 57
automatisk flyttning av undertext - 58
B
barnlås - 34
bildformat - 15
bildinställningar - 35
bildinställningar, återställa - 36
butiksläge - 43
byta namn, ansluten enhet - 56
C
CAM - 63
CAM, aktivera - 63
CAM, sätta i - 63
CA-modul - 63
CI - 63
Common Interface - 63
D
dator, spela upp filer - 17
dekoder som stöds - 69
demo - 43
digital videokamera - 53
digitala kanaler, installera - 38
digitala kanaler, textning - 41
digitalkamera - 52
digitalradio - 14
disc-spelare, ansluta - 47
DivX VOD - 20
DLNA - 17
DTVi - 23
E
EasyLink - 56
EasyLink, aktivera - 57
EasyLink, fjärrkontroll - 57
EasyLink, funktioner - 56
EasyLink, kontroller - 57
EasyLink, styra på skärmen - 11
EasyLink, TV-högtalare - 57
elektronisk programguide, internet - 16
elektronisk programguide, kanalutgivare - 16
energieffektiva inställningar - 7
Energimärkning - 8
enheter, visa - 56
EPG - 16
extern hårddisk - 54