operation manual

SV 73
Svenska
F
favoritkanaler, lista - 13
fjärrkontroll - 11
fjärrkontroll med smarttelefon - 12
rinställningar, bild och ljud - 15
rstärkare, välja ljud - 57
ldralås - 34
H
HbbTV - 23
HDMI - 46
HDMI ARC - 46
hemmabio, ansluta - 51
hemmaläge - 43
hemnätverk - 59
hjälp, på skärmen - 9
Hjälp, version - 71
hyra, onlinevideo - 22
llbarhet - 7
I
insomningstimer - 34
inspelning, radera - 27
inspelning, schemalägga - 26
inspelning, titta på - 27
installera kanaler, automatiskt - 37
installera om - 45
inställningar för spel - 32
inställningar, bild - 35
inställningar, ljud - 36
inställningar, ljudformat - 36
inställningar, nätverk - 62
inställningar, spel - 32
inställningsassistent - 35
integrerat Wi-Fi, inställning - 61
Interaktiv TV - 23
Internet, ansluta - 59
Internet, Smart TV - 20
K
kablar - 46
kamera för videosamtal - 55
kanal, byta - 13
kanaler - 13
kanaler, byta namn - 14
kanaler, dölja eller visa - 14
kanaler, favoriter - 13
kanaler, fininställa (analog) - 38
kanaler, installera (analoga) - 37
kanaler, installera (automatiskt) - 37
kanaler, installera (digitala) - 38
kanaler, installera (satellit) - 40
kanaler, installera om - 45
kanaler, logotype - 14
kanaler, sortera - 14
kanaler, uppdatera - 38
kanallista - 14
kanallista, kopiera - 39
Kensington-lås - 5
klocka - 33
Knappar och reglage - 10
knappljud - 42
kontakta Philips - 9
kontroller på baksidan - 10
lla, uppdatering - 56
lla, välj - 15
L
ljudinställningar - 36
ljudinställningar, återställa - 36
ljudspecifikationer - 68
s TV - 5
ge, hemma eller butik - 43