operation manual

SV 74
M
medieserverprogram - 17
Multimedia Home Platform (MHP) - 23
multimedia, format som stöds - 69
multimedia, spela upp filer - 17
multimedia, uppspelningsalternativ - 18
N
tverk, anslut - 59
tverk, TV-namn - 62
tverksinställningar - 62
O
onlineforum - 9
onlinevideo, hyra - 22
P
pausa TV - 24
pausa TV, USB-hårddisk - 24
PC, skärmupplösningar - 68
Philips videokamera - 55
Pixel Plus-länk - 58
placering, stativ- eller väggmonterad - 4
placering, tips - 4
produktsupport - 9
programguide - 16
programguide, Internet - 16
programguide, kanalutgivare - 16
programvara, digital uppdatering - 44
programvara, kontrollera version - 43
programvara, uppdatering via internet - 44
programvara, USB-uppdatering - 43
R
recorder, ansluta - 49
reglage - 10
S
satellit, installera kanaler - 40
satellit, inställningar - 40
satellit, lägg till eller ta bort - 40
SCART - 46
schemaläggning, inspelningar - 26
sensorer - 10
Skype - 28
Skype, blockera kontakt - 29
Skype, inställningar - 28, 31
Skype, kontakter - 29
Skype, logga in - 28
Skype, röstmeddelanden - 31
Skype, röstsamtal - 29
Skype, ta emot samtal - 29
Skype, videosamtal - 29
skärmspecifikationer - 68
skärmupplösning - 68
skötsel av bildskärmen - 4
slå eller stänga av TV
n - 12
Smart TV - 20
Smart TV, appar - 21
Smart TV, nätverk - 59
Smart TV, start - 21
Smart TV, utforska - 20
spela in TV, en knapptryckning - 26
spela in TV, USB-hårddisk - 25
spela in, TV-program - 25
spela upp, filer från dator - 17
spela upp, USB-filer - 18
spelkonsol, ansluta - 50
språk i ljudkanalen - 41
språk, meny - 41
språk, textning - 41
standby-LED - 10