operation manual

SV 75
Svenska
strömspecifikationer - 68
kerhet - 3
T
textning, analog - 41
textning, digital - 41
textning, språk - 41
text-TV 2.5 - 32
text-tv, delsidor - 33
text-tv, digital text - 33
text-tv, dubbla bilder - 32
text-tv, förstora - 32
text-tv, språk - 33
text-tv, söka - 33
text-tv, Table Of Pages - 32
TV-guide - 16
TV-guide, Internet - 16
TV-guide, kanalutgivare - 16
TV-högtalare, stänga av ljudet - 13
TV-mottagare, ansluta - 48
U
universell åtkomst, aktivera - 42
universell åtkomst, hörselskador - 42
universell åtkomst, synskador - 42
uppdatering, källista - 56
USB, spela upp filer - 18
V,W
varumärken och upphovsrätt - 6
videobutik - 22
Wi-Fi ready, setup - 60
wireless, USB adapter - 60
volym - 13
nteläge - 12
Y
YouTube - 20
YPbPr, komponentvideo - 46
Å
återanvända - 8
åtkomst vid hörselskador - 42
åtkomst vid synskador - 42
Ä
ändra namn på kanaler - 14