operation manual

SV 9
Svenska
Hjälp och support
Använda Hjälp
Ö ppna skärmmenyn[Hjälp] genom att trycka
Blå knapp.
r att avsluta menyn [Hjälp] trycker du på
.
Ö ppna Philips webbplats
Om du inte hittar det du behöver i [Hjälp]
skärmen vänder du dig till vår
supportwebbplats på
www.philips.com/support.
Philips supportwebbplats kan du även:
svar på vanliga frågor
mta en utskrivbar PDF-version av den
r användarhandboken
skicka oss en specifik fråga via e-post
chatta online med Philips kundtjänst
(endast tillgängligt i vissa länder)
Använd Philips anslutningsguide
En användarvänlig anslutningsguide visar dig
hur du ansluter din TV till andra enheter. Gå
till
http://www.connectivityguide.philips.com.
ka i TV-forumet
Din fråga har kanske redan besvarats i
användarforumet för Philips TV. Gå till
www.supportforum.philips.com.
Kontakta Philips
Du kan kontakta Philips kundtjänst i ditt land
r att få hjälp. Du hittar numret i broschyren
som medföljde produkten eller online på
www.philips.com/support.
Skriv ned modellnamn och serienummer för
TV:n innan du kontaktar Philips. Du hittar
denna information på baksidan av TV:n eller
rpackningen.