operation manual

LV 18
Smart TV pārlūkošana
Iespējamās darbības
*Pieejama tikai noteiktiem modeļiem.
Izmantojot interneta lietojumprogrammas, ar
kurām interneta vietnes tiek īpaši pielāgotas
jūsu televizoram, varat skatīties videoklipus
tiešsaistē.
Piezīme
dažādās valstīs pieejamie Smart TV
pakalpojumi un lietojumprogrammas
atšķiras.
Smart TV vienlaicīgi pilnekrāna režīmā
attēlo vienu lapu.
Noteiktas tīmekļa vietnes var tikt
parādītas tikai daļēji. Iespējams, nav
pieejamas funkcijas, kam nepieciešami
spraudņi.
Uzņēmums TP Vision Netherlands B.V.
neuzņemas atbildību par satura
pakalpojumu sniedzēju piedāvāto saturu
un tā kvalitāti.
Nepieciešamais aprīkojums
1. Mājas tīklā izveidojiet televizora
savienojumu ar internetu.
2. Mājas tīklā izveidojiet maršrutētāja ātrgaitas
savienojumu ar internetu.
3. Ieslēdziet maršrutētāju.
4. Instalējiet tīklu. Skatiet sadaļu Televizora
pievienošana > Tīkls un internets.
Piekļūšana Smart TV
lietojumprogrammām
Ja izveidots televizora savienojums ar
internetu, izmantojot mājas tīklu, no mājas
tīkla varat skatīties YouTube videoklipus un
multivides failus.
YouTube Leanback
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [YouTube] un tad nospiediet OK.
3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai
skatītos video.
4. Nospiediet , lai izietu.
Tīkla pārlūkošana
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Pārlūkot tīklu] un tad nospiediet
OK.
3. Atlasiet tīklu, ar ko izveidot savienojumu.
4. Nospiediet Navigācijas taustiņi, lai atlasītu
failu, un pēc tam nospiediet OK.
5. Nospiediet , lai izietu.