operation manual

LV 2
1 Lietošanas sākšana 3
Televizora apskats 3
Televizora vadības taustiņi 4
Svarīga informācija 6
Ilgtspējīgums 10
Palīdzība un atbalsts 11
2 Televizora izmantošana 12
Televizora lietošana 12
Programmu gida skatīšana 15
Multivides skatīšana 16
Smart TV pārlūkošana 18
3 Plašāka televizora izmantošana 19
Spēļu spēlēšana 19
Teleteksta skatīšana 19
Bloķēšanas un taimeru iestatīšana 20
EasyLink izmantošana 22
Scenea skatīšana 25
4 Televizora iestatīšana 26
Attēls un skaņa 26
Kanālu iestatījumi 28
Satelītu iestatījumi 30
Valodas iestatījumi 31
Universālās piekļuves iestatījumi 32
Citi iestatījumi 33
Programmatūras atjaunināšana 34
Noklusējuma iestatījumu
atjaunošana 34
5 Televizora pievienošana 35
Informācija par kabeļiem 35
Ierīču pievienošana 37
Papildu ierīču pievienošana 44
Pievienotās ierīces skatīšana 46
Tīkls un internets 47
Kopējā saskarne 49
6 Traucējummeklēšana 50
Galvenās problēmas 50
Kanālu problēmas 50
Attēla problēmas 51
Skaņas problēmas 51
Savienojuma problēmas 52
Tīkla traucējumi 52
Saziņa ar Philips 53
7 Produkta specifikācijas 54
Strāvas padeves un uztveršanas
parametri 54
Attēls un skaņa 54
Ekrāna izšķirtspēja 55
Multivide 55
Savienojamība 56
Atbalstītie televizora stiprinājumi 57
Palīdzības versija 59
8 Indekss 60
Saturs