operation manual

LV 3
Latviešu Latviešu
1 Lietošanas
sākšana
Televizora apskats
Augstas izšķirtspējas televizors
Ja televizors ir aprīkots ar augstas izšķirtspējas
(HD) displeju, HD video saturu varat
skatīties šajos un citos veidos:
Blu-ray disku atskaņotājā, kas pievienots
ar HDMI kabeli, atskaņojot Blu-ray
disku;
DVD atskaņotājā, kas pievienots ar
HDMI kabeli, atskaņojot DVD disku;
ētera HD raidsabiedrībā (DVB-T vai
DVB-T2 MPEG4);
digitālais HD uztvērējs, kas pievienots,
izmantojot HDMI kabeli, un kurā var
atskaņot HD saturu no kabeļtelevīzijas
vai satelīttelevīzijas operatora;
HD spēļu konsolē, kas pievienota ar
HDMI kabeli, atskaņojot HD spēli.
Smart TV
Izmantojot Smart TV* lietojumprogrammu
komplektu, šis televizors var kļūt par jūsu
digitālās dzīves centru.
Ja televizorā ir izveidots savienojums ar
mājas tīklu, mājas tīklā varat kopīgot
datorā vai multivides serverī saglabātas
filmas, attēlus un mūziku.*
Ja televizorā ir izveidots savienojums ar
internetu, varat skatīt straumētas filmas,
attēlus, mūziku un citu saturu, kas ir
pieejams, izmantojot Youtube
Leanback* un citas Smart TV*
lietojumprogrammas.
Pievienojiet jaunu dimensiju sarunām un
sazinieties ar draugiem un radiem,
redzot viņus lielā ekrānā. Varat veikt
videozvanus no televizora, izmantojot
Philips HD multivides atskaņotāju un
Philips TV videokameru (abi tiek pārdoti
atsevišķi). Izbaudiet HD video un izcilu
skaņas kvalitāti, paliekot ērtā dīvānā, un
sāciet zvanīt jau tūlīt!*
*Pieejama tikai noteiktiem modeļiem.
Multivides atskaņošana
Ja televizoru savienojat ar USB disku, savā
platekrāna televizorā varat baudīt filmas,
mūziku un attēlus kopā ar lielisku skaņu.
Programmu gidi
Varat noskaidrot, kas tiek rādīts tagad un ko
rādīs vēlāk, izmantojot tagad un tālāk EPG
(Elektronisko programmu gidu) vai astoņu
dienu EPG.
EasyLink
Ja televizoru savienojat ar ierīcēm, kam
iespējota HDMI-CEC (Consumer Electronic
Control klienta elektroniskā vadība),
piemēram, Blu-ray atskaņotāju vai mājas
kinozāli, varat tās visas vadīt ar vienu
tālvadības pulti. Pēc pievienošanas vienkārši
ieslēdziet EasyLink.
Intuitīvi lietojamās izvēlnes
Izmantojot šī televizora intuitīvi lietojamās
izvēlnes, varat vienkārši piekļūt
nepieciešamajam kanālam vai multivides
failam vai pielabot televizora iestatījumus, lai
tie optimāli atbilstu jūsu vajadzībām.