operation manual

LV 36
SCART
SCART savienojumā ir apvienoti video un
audio signāli.
SCART savienotāji var apstrādāt RGB video
signālus, tomēr tie nevar apstrādāt HD TV
televīzijas signālus.
CVBS
Ar CVBS tiek nodots tikai video signāls. Lai
saņemtu skaņas signālu, ir jāpievieno arī
spraudņi Audio L/R.
Ar CVBS savienojumiem tiek
nodrošināta attēla standarta kvalitāte.
Noteiktos modeļus video ievades
kontaktligzda uz televizora ir apzīmēta
kā VIDEO, AV IN vai COMPOSITE.
VGA
Varat pievienot VGA, lai televizorā rādītu
datorā esošu saturu.
Ar VGA tiek nodots tikai video signāls. Lai
saņemtu skaņas signālu, ir jāpievieno arī
spraudnis AUDIO IN.