operation manual

LV 37
Latviešu
Ierīču pievienošana
Blu-ray vai DVD disku atskaņotājs
Pievienojiet disku atskaņotāju televizoram, izmantojot HDMI kabeli.
Pievienojiet disku atskaņotāju televizoram, izmantojot komponentu video kabeli (Y Pb Pr) un audio
L/R kabeli.
Pievienojiet disku atskaņotāju televizoram, izmantojot kompozīta kabeli (CVBS) un audio L/R kabeli.
CVBS AUDIO L/R