operation manual

LV 38
Televizora uztvērējs
Pievienojiet satelīttelevīzijas un digitālās televīzijas uztvērēju televizoram, izmantojot antenas kabeli.
(SAT funkcija ir pieejama tikai noteiktiem modeļiem.)
Pievienojiet satelīttelevīzijas vai digitālās televīzijas uztvērēju televizoram, izmantojot HDMI kabeli.
Pievienojiet satelīttelevīzijas un digitālās televīzijas uztvērēju televizoram, izmantojot SCART kabeli.