operation manual

LV 39
Latviešu
Pievienojiet satelīttelevīzijas vai digitālās televīzijas uztvērēju televizoram, izmantojot komponento
video kabeli (Y Pb Pr) un audio L/R kabeli.
Pievienojiet satelīttelevīzijas vai digitālās televīzijas uztvērēju televizoram, izmantojot kompozīto kabeli
(CVBS) un audio L/R kabeli.
CVBS AUDIO L/R
Video rakstītājs
Pievienojiet rakstītāju televizoram, izmantojot antenas kabeli. (SAT funkcija ir pieejama tikai
noteiktiem modeļiem.)