operation manual

LV 40
Pievienojiet rakstītāju televizoram, izmantojot SCART kabeli.
Pievienojiet rakstītāju televizoram, izmantojot komponentu video kabeli (Y Pb Pr) un audio L/R
kabeli.
Pievienojiet rakstītāju televizoram, izmantojot kompozīta kabeli (CVBS) un audio L/R kabeli.
CVBS AUDIO L/R