operation manual

LV 41
Latviešu
Spēļu konsole
Pievienojiet spēļu konsoli televizoram, izmantojot HDMI kabeli.
Pievienojiet spēļu konsoli televizoram, izmantojot komponentu video kabeli (Y Pb Pr) un audio L/R
kabeli.
Pievienojiet spēļu konsoli televizoram, izmantojot kompozīta kabeli (CVBS) un audio L/R kabeli.
CVBS AUDIO L/R