operation manual

LV 42
Mājas kinozāle
Pievienojiet mājas kinoteātra sistēmu televizoram, izmantojot HDMI un optisko kabeli.
Pievienojiet mājas kinoteātra sistēmu televizoram, izmantojot SCART kabeli.
Pievienojiet mājas kinozāli televizoram, izmantojot komponentu video kabeli (Y Pb Pr) un audio L/R
kabeli.