operation manual

LV 43
Latviešu
Pievienojiet mājas kinozāli televizoram, izmantojot kompozīta kabeli (CVBS) un audio L/R kabeli.
CVBS AUDIO L/R
Digitālā kamera
NonPublish
Pievienojiet digitālo kameru televizoram, izmantojot USB kabeli. (Tikai noteiktiem kameru modeļiem)
Digitālā videokamera
Pievienojiet digitālo videokameru televizoram, izmantojot HDMI kabeli.