operation manual

LV 45
LatvieŇ°u
Dators
Pievienojiet datoru televizoram, izmantojot HDMI kabeli.
Pievienojiet datoru televizoram, izmantojot DVI-HDMI kabeli un audio kabeli.
Pievienojiet datoru televizoram, izmantojot VGA un audio kabeli.