operation manual

LV 54
7 Produkta
specifikācijas
Strāvas padeves un
uztveršanas parametri
Ierīces tehniskie parametri var tikt mainīti bez
iepriekšēja brīdinājuma.
Strāvas padeve
Elektrotīkla stāva: maiņstrāva, 220–240
V~, 5060 Hz
Strāvas patēriņš gaidstāvē: < 0,3 W
Apkārtējā temperatūra: 5–40°C
Strāvas patēriņu skatiet produkta
specifikācijā, kas pieejama vietnē
www.philips.com/support.
Pieļaujamā jauda, kas parādīta uz ierīces
tehnisko datu plāksnītes, norāda uz šīs ierīces
strāvas patēriņu, to normāli lietojot
mājsaimniecībā (IEC 62087 Ed.2). Maksimālā
pieļaujamā jauda, kas norādīta iekavās, tiek
izmantota elektrodrošības nolūkos (IEC
60065 Ed. 7.2).
Uztveršana
Antenas ieeja: 75 omi, koaksiāla (IEC75)
Televizora sistēma: DVB COFDM
2K/8K,
Video atskaņošana: NTSC, PAL,
SECAM
Digitālā televīzija: MPEG-4, DVB-T
(virszemes), DVB-T2*, DVB-C (kabelis),
DVB-S/S2* (satelīts).
Uztveršanas diapazoni: VHF, UHF,
S-Channel, Hyperband
* Pieejama tikai noteiktiem modeļiem.
Attēls un skaņa
Attēls/ekrāns
Displeja veids: malu LCD/LED
pretgaisma
Diagonāles garums:
- 48 cm / 19 collas
- 56 cm / 22 collas
- 61 cm / 24 collas
- 66 cm / 26 collas
- 81 cm / 32 collas
- 94 cm / 37 collas
- 100 cm / 39 collas
- 107 cm / 42 collas
- 117 cm / 46 collas
- 119 cm / 47 collas
- 127 cm / 50 collas
Attēla formāts: platekrāna 16:9
Paneļa izšķirtspēja
HD modeļiem: 1366 X 768 p
FHD modeļiem: 1920 X 1080 p
Digital Crystal Clear
Perfect Motion Rate (PMR):100 Hz
Skaņa
Izejas jauda (RMS):
- 19 collām: 6 W
- Modelim 22PFL35x7: 10 W
- Modelim 22PFL32x7: 6 W
- 24 un 26 collām: 10 W
- 32–50 collām: 20 W
Satriecoša telpiska skaņa
Clear Sound
Mono/Stereo/NICAM