operation manual

LV 55
Latviešu
Ekrāna izšķirtspēja
Datorattēla formāti — HDMI
(Izšķirtspēja — atsvaidzes intensitāte)
640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 720 - 60 Hz
1280 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
Tikai pilnās izšķirtspējas (Full HD)
televizoriem:
1680 x 1050 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz
Datorattēla formāti — VGA
(Izšķirtspēja — atsvaidzes intensitāte)
640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
Tikai pilnās izšķirtspējas (Full HD)
televizoriem:
1920 x 1080 - 60 Hz
Video formāti
(Izšķirtspēja — atsvaidzes intensitāte)
480i - 60 Hz
480p - 60 Hz
576i - 50 Hz
576p - 50 Hz
720p 50 Hz, 60 Hz
1080i 50 Hz, 60 Hz
1080p 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60
Hz
Multivide
Atbalstītie multivides ierīču savienotāji
USB: pievienojiet tikai tādas USB ierīces,
kas patērē 500 mA vai mazāku jaudu.
- NTFS, FAT 16 (tikai lasāms)
- FAT 32
Ethernet LAN RJ-45 (pieejams tikai
noteiktiem modeļiem)
Atbalstītie attēla faili
JPEG (*.jpg)
Atbalstītie audio/video failu formāti
Multivides failu nosaukumi nedrīkst būt garāki par 128 rakstzīmēm.