operation manual

LV 57
Latviešu
Atbalstītie televizora
stiprinājumi
Televizoru varat piemontēt pie sienas,
izmantojot saderīgu televizora stiprinājumu
(nopērkams atsevišķi)*. Atlasiet sava
televizora ekrāna lielumam atbilstošo
televizora montāžu.
48 cm / 19 collas: 75 mm x 75 mm, M4
56 cm / 22 collas*: 75 mm x 75 mm, M4
61 cm / 24 collas: 75 mm x 75 mm, M4
66 cm / 26 collas: 100 mm x 100 mm, M4
81 cm / 32 collas:
- Modeļiem PFL38x7, PFL3517, PFL31x7 un
PFL30x7:
200 mm x 200 mm, M6
- modeļiem PFL3507, PFL33x7 un PFL32x7:
200 mm x 200 mm, M4
94 cm / 37 collas:
- modeļiem PFL30x7: 200 mm x 100 mm,
M6
- modeļiem PFL3507: 200 mm x 200 mm,
M6
*Izņemot 22PFL32x7
Televizoru varat piemontēt pie sienas,
izmantojot saderīgu televizora stiprinājumu
(nopērkams atsevišķi). Atlasiet sava televizora
ekrāna lielumam atbilstošo televizora
montāžu.
100 cm / 39 collas: 200 mm x 200 mm, M6
102 cm / 40 collas: 400 mm x 400 mm, M6
107 cm / 42 collas:
- modeļiem PFL30x7: 400 mm x 200 mm,
M6
- modeļiem PFL3507 un PFL32x7:
400 mm x 400 mm, M6
117 cm / 46 collas:
400 mm x 400 mm, M6
119 cm / 47 collas:
- modeļiem PFL30x7: 200 mm x 200 mm,
M6
- modeļiem PFL3507: 400 mm x 400 mm,
M6
127 cm / 50 collas:
400 x 400 mm, M6
Brīdinājums! Ievērojiet visas norādes, kas
iekļautas televizora stiprinājuma
komplektācijā. Uzņēmums TP Vision
Netherlands B.V. neuzņemas atbildību par
neatbilstoši veiktu televizora uzstādīšanu,
kuras rezultātā noticis negadījums, gūts
savainojums vai nodarīti bojājumi.
Lai novērstu kabeļu un savienotāju bojājumus,
atstājiet vismaz 5,5 cm lielu atstarpi no
televizora aizmugures.
Modeļiem PFL35x7 — 1924 collu
televizoriem
Pirms televizora piemontēšanas pie sienas
nosakiet pareizo skrūvju garumu.
Skrūvju garumu varat noteikt, pieskaitot
attēlā parādīto skrūves garumu sienas
stiprinājuma biezuma vērtībai.