operation manual

LV 58
Modeļiem 32PFL3507 un 32PFL3307:
Modeļiem PFL32x7 — 3242 collu
televizoriem:
Pirms televizora piemontēšanas pie sienas
nosakiet pareizo skrūvju garumu.
Skrūvju garumu varat noteikt, pieskaitot
attēlā parādīto skrūves garumu sienas
stiprinājuma biezuma vērtībai.
Modeļiem 32PFL3517 un 26PFL32x7:
Pirms televizora piemontēšanas pie sienas
nosakiet pareizo skrūvju garumu.
Skrūvju garumu varat noteikt, pieskaitot
attēlā parādīto skrūves garumu sienas
stiprinājuma biezuma vērtībai.
Modeļiem PFL31x7 — 3240 collu
televizoriem:
Modeļiem PFL30x7 — 3247 collu
televizoriem
Pirms televizora piemontēšanas pie sienas
nosakiet pareizo skrūvju garumu.
Skrūvju garumu varat noteikt, pieskaitot
attēlā parādīto skrūves garumu sienas
stiprinājuma biezuma vērtībai.
Modeļiem PFL3507 — 3742 collu
televizoriem
Pirms televizora piemontēšanas pie sienas
nosakiet pareizo skrūvju garumu.
Skrūvju garumu varat noteikt, pieskaitot
attēlā parādīto skrūves garumu sienas
stiprinājuma biezuma vērtībai.